.
Folosirea acestui site se face sub autoritatea acestor reguli si in termenii si conditiile enumerate mai jos, pe care dumneavoastra ca utilizator le acceptati prin contactarea si folosirea acestuia.
Regulile de mai jos guverneaza consecintele ce decurg din acestea.
Bizport.ro isi rezerva dreptul de a revizui si aduce la zi aceste reguli in orice moment, aceste modificari vor deveni efective chiar din momentul afisarii lor pe site.
Pentru a folosi serviciile oferite de Bizport.ro va obligati :
- sa furnizati date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra. Daca datele furnizate sunt incomplete sau false, Bizport.ro isi rezerva dreptul de a suspenda temporar sau definitiv contul dumneavoastra.
- sa nu publicati informatii texte sau imagini cu caracter explicit sexual, obscen , violenta fizica si verbala , mesaje defaimatoare, mesaje de amenintare , mesaje de comercializare a drogurilor sau a altor obiecte si servicii interzise prin lege.
- sa nu publicati materiale sau informatii cu drept de autor , daca nu sunteti autorul sau daca nu aveti permisiunea scrisa a acestuia de a le afisa.
- sa nu creati mai multe conturi sau publica informatii cu acelasi continut.

Bizport.ro nu confirma faptul ca fiecare utilizator este ceea ce se pretinde si nu are obligatia legala de a controla informatiile de pe site oferite de utilizatori. Bizport.ro este absolvit de orice raspundere sau despagubire (directa sau indirecta) de orice fel si de orice natura datorata inextactitatii datelor si informatiilor publicate de utilizatori.
Dumneavoastra luati cunostinta si sunteti de acord cu faptul ca sunteti singurul responsabil pentru forma , continutul sau exactitatea materialului continut sau plasat de dumneavoastra pe site.

Bizport.ro nu va putea fi tinut raspunzatoar fata de nici o persoana /entitate pentru nici un fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea sitului www.Bizport.ro sau ca urmare a oricarei erori sau omisiuni.

Bizport.ro nu isi asuma responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dumneavoastra de comunicare cu acesta. Este strict interzis sa folositi sau sa contactati acest site in scopul distrugerii sau alterarii lui, a continutului sau securitatii acestuia. Este interzisa copierea, imprimarea sau preluarea prin orice mijloc a continutului www.bizport.ro fara detinerea unui acord scris exprimat in acest sens de catre proprietarii site-ului.

Prin inscrierea dvs. in portalul Bizport.ro automat va exprimati acordul de a primi de la Bizport.ro mesaje prin email.

In conditiile nerespectatii de catre dvs. a acestor reguli de utilizare, Bizport.ro isi rezerva dreptul de a suspenda temporar sau definitiv contul dumneavoastra.